Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an eternal mountain
   I was laid off from my job as a home entertainment system installer
     and thrown by that eternal pitifulness,
        I wrote my first (eternal!) poem called:

          'Pathological Activist'
             seen
             there 
             foreve
             r
             AAA
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             a