Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an amorphous mountain
   I was let go from my job as an animal kennel supervisor
 (foolishly)
     and goaded by that amorphous colonialness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Disappointed Hydrant'
             And
             picked
             my way
             back
             down
             the mo
             untain
             in the
             dark
             And
             wai
             ted
             for
             my 
             pho
             ne
             to 
             rin
             g