Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a brilliant mountain
   I walked off my job as an employment interviewer
 (forever, at night)
     and pushed by that brilliant etherealness,
        I made my first poem:

          'Platonic Stairwell'
             AAAaaa
             aaaaaa
             aaaaaa
             aaaa
             see
             n t
             her
             e f
             ore
             ver