Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an apologetic mountain
   I rage quit my job as a game runner
     and thrown by that apologetic allergenicity,
        I wrote my first (apologetic!) poem called:

          'Chemical Scuba Diver'
             and
             beamed
             obnoxi
             ously
             in the
             dark
             And
             I I
             was
             lai
             d
             off
             fro
             m t
             hat
             mou
             nta
             in