Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a foreign mountain
   I forgot about my job as a cook (cafeteria)
 (angrily)
     and seen by that foreign plenteousness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Opulent Figurehead'
             And
             waited
             for my
             phone
             to
             ring
             And
             I I
             was
             lai
             d
             off
             fro
             m t
             hat
             mou
             nta
             in