Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a hidden mountain
   I was let go from my job as a fashion coordinator
 (vivaciously)
     and thrown by that hidden prolificity,
        I wrote my first poem, titled:

          'Cunning Jab'
             And
             never
             went
             home
             And
             wai
             ted
             for
             my 
             pho
             ne
             to 
             rin
             g