Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a pensive mountain
   I was let go from my job as a tile and marble setter
 (obnoxiously)
     and thrown by that pensive thankfulness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Dark Microlight'
             And
             picked
             my way
             back
             down
             the mo
             untain
             in the
             dark
             And
             was
             rea
             dy