Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a clinical mountain
   I was fired from my job as a dental assistant
 (justly)
     and pushed by that clinical outrageousness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Ephemeral Uproar'
             And pa
             tientl
             y
             waited
             And
             dri
             ppi
             ng 
             dow
             n t
             hos
             e s
             ton
             y c
             ons
             tru
             cti
             ons