Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an artistic mountain
   I was let go from my job as a loan counselor
     and cradled by that artistic exemplariness,
        I wrote my first (artistic!) poem called:

          'Artless Criticism'
             AAAaaa
             aaaaaa
             aaaaaa
             aaaa
             And
             mad
             e
             my 
             hom
             e t
             her
             e