Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a childish mountain
   I abandoned my job as an agricultural crop farm manager
 (foolishly)
     and goaded by that childish multiplicity,
        I wrote my first poem, titled:

          'Mathematical Mallet'
             And I
             I quit
             that 
             mounta
             in
             And
             I I
             qui
             t t
             hat
             mou
             nta
             in