Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a conscious mountain
   I quit my job as an agricultural inspector
 (a change!, innocently)
     and chided by that conscious ineptness,
        I made my first poem:

          'Freedom-Loving Hydrofoil'
             And pa
             tientl
             y
             waited
             AAA
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             a