Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an ephemeral mountain
   I was fired from my job as an airline flight reservations administrator
 (justly)
     and pushed by that ephemeral nothingness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Acrobatic Tree'
             To no
             no no 
             acclai
             m
             And
             mad
             e
             my 
             hom
             e t
             her
             e