Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On a holy mountain
   I abandoned my job as a transit and railroad police
 (gleefully)
     and seen by that holy alienness,
        I wrote my first poem, titled:

          'Willowy Bullet'
             And
             never
             went
             home
             AAA
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             aaa
             a