Λ        
          ╱ ╲         
          ╱  ╲          
    ┌──────────╱   ╲──────────┐    
    │     ╱    ╲     │    
    │    ╱     ╲    │    
    │    ╱      ╲    │    
     On an anti-realist mountain
   I quit my job as an insurance adjuster
 (lazily, vivaciously)
     and chosen by that anti-realist homeyness,
        I made my first poem:

          'Fictitious Bookseller'
             And
             picked
             my way
             back
             down
             the mo
             untain
             in the
             dark
             And
             hel
             d
             my 
             bre
             ath
             for
             the
             app
             lau
             se